Premium Kids' Wedding Clothing

Our Range

 
Bow Tie (White)
$5.00
 
Boy Black Tailored Formal Trousers - Jacob
$29.00
 
Boy Blue Tailored Formal Trousers - James
$29.00
 
Boy Navy Tailored Formal Trousers - John
$29.00
 
Boys 3 Piece Amaranth Check Premium Tailored Suit - Elijah
$109.00
 
Boys 3 Piece Amaranth Premium Tailored Suit - Caleb
$99.00
 
Boys 3 Piece Amaranth Premium Tailored Suit - David
$99.00
 
Boys 3 Piece Black Diamond Premium Tailored Tuxedo - Benjamin
$99.00
 
Boys 3 Piece Black Premium Tailored Tuxedo - Alexander
$99.00
 
Boys 3 Piece Black Tailored Communion Suit - Enoch
$69.00
 
Boys 3 Piece Black Tailored Communion Suit - Jacob
$69.00
 
Boys 3 Piece Black Tailored Suit - Enoch
$69.00